โครงการทำบุญตักบาตร ประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2561

0
779

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประภาส นิยมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการทำบุญตักบาตร ประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง อาจารย์และลูกศิษย์ และเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ โดยภายในงานมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และพิธีบายศรี สู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน ๑๒ ทุน ณ บริเวณอาคาร ๑ คณะวิทยาการจัดการ


 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here