ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(DBA.)

0
280
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(DBA.) ..
———————————
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA.) เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ คณะกรรมการตรวจประเมิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี คณะกรรมการและเลขานุการ และคุณกัลยา อรรถกุล เป็นผู้ช่วยเลขานุการการตรวจประเมินฯ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 44303 ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ
—————————–
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
บทความก่อนหน้านี้ห้องประชุมพร้อมระบบ conference ทุกห้อง
บทความถัดไปตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA.)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่