ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ 2567

0
84
วานนี้(6 ธันวาคม 66) เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 44303 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ
—————
คณะวิทยาการจัดการ โดย ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการ ประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง ในการปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 และหาแนวทางการดำเนินงาน ปรับรายละเอียดกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบตัวชี้วัด ที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน
บทความก่อนหน้านี้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี 2566
บทความถัดไปคู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-ประเภทวิชาการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่