การแข่งขันเต้น Cover dance ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3,000 บาท

0
235

📣มาพบกับการแข่งขันเต้น Cover dance ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3,000 บาท
💜รายละเอียดและเกณฑ์การสมัครดังนี้💚
1. รอบ Online Audition✅
สมัครและอัพโหลดคลิปการเต้น Cover ความยาวไม่เกิน 5-7 นาที ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1-7 มกราคม 2567 **ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบภายในวันที่ 8 มกราคม 2567 ผ่านช่องทาง Facebook องค์การบริหารนักศึกษา Surindra Rajabhat University
https://www.facebook.com/photo/?fbid=685337190448526&set=a.408235974825317
2. รอบ Final Stage ✅
วันที่ 13 มกราคม 2567 เริ่มเวลาการแข่งขันทีมแรกแรก 11.00 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องมาแข่งขันในรอบ Final Stage ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศผลการแข่งขันหลังแข่งขันเสร็จทันที วันที่ 13 มกราคม 2567
3. คุณสมบัติผู้ประกวด✅
การประกวด Cover Dance อายุระหว่าง7-15 ปี กติกา มีดังนี้
1. ทีมละ 4 ขึ้นไป (ชาย/หญิง หรือผสมก็ได้)
2. มีความสามารถในการเต้น Cover Dance ไม่จำกัดศิลปิน
3. เพลงที่ใช้ประกวด โดยใช้เพลงของศิลปินที่ Cover จะเป็นกี่เพลงก็ได้ให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
4. การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามสไตล์ที่ต้องการหรือเลียนแบบศิลปินได้
5. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ (ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)
6. ใช้เวลาแสดงทีมละ 5 -7 นาที
7. ผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียมเพลงที่จะนำเข้าประกวดเอง อยู่ในรูปแบบของ Flash Drive หรือ google drive
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด
4. หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสินรอบคะแนนจากกรรมการ 100 คะแนน Online Audition เกณฑ์ มีดังนี้✅
1. ทักษะการเต้น, ระเบียบร่างกาย และความพร้อมเพรียง 50 คะแนน
2. การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพของนักแสดง 20 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
4. เครื่องแต่งกาย 10 คะแนน
5. ภาพรวมการแสดง 10 คะแนน
5. หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสินรอบคะแนนจากกรรมการ 100 คะแนน Final Stage เกณฑ์ มีดังนี้✅
1. ทักษะการเต้น, ระเบียบร่างกาย และความพร้อมเพรียง 25 คะแนน
2. การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพของนักแสดง 20 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ 15 คะแนน
4. เครื่องแต่งกาย 15 คะแนน
5. ภาพรวมการแสดง 10 คะแนน
6. การให้ความบันเทิงผู้ชม 10 คะแนน
7. การรักษาเวลา 5 คะแนน
6. ขอรับเอกสาร/ใบสมัคร✅
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ท่าน
7. สถานที่ลงทะเบียน✅
อาคารอเนกประสงค์ (โดมช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8. รางวัล ✅
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท

คลิกลิงก์ในการสมัครได้ที่นี่
https://forms.gle/BoPHCthY17eCLDRx8

บทความก่อนหน้านี้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
บทความถัดไปคู่มือ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่