ทุนการศึกษา

0
430

ใบสมัครรับทุนการศึกษา-66-67.pdf (117 downloads)
เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุม              ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ได้มีมติจัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ         ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดการให้ทุนการศึกษา  ดังต่อไปนี้
ประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุน-67

บทความก่อนหน้านี้สมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
บทความถัดไปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2566-2567

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่