ปัจฉิมนิเทศ เชิดชูเกียรติและมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

0
70

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ : ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ เชิดชูเกียรติและมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม
บันทายศรี อาคาร ๔๔ คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแนะแนวทางการประกอบอาชีพ ทักษะการทำงาน ตลอดจนการปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อเข้าสู่สังคมการทำงาน ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมทั้งมีพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทำประโยชน์แก่คณะและมหาวิทยาลัย
โอกาสนี้ คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ
💐❤ว่าที่บัณฑิตทุกท่าน “ที่ในทุกความพยายาม ทุกความอดทน ก่อให้เกิดความสำเร็จในวันนี้” Congratulations on your gratulation.❤💐
——-
และขอขอบคุณ
❤️ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาทุกท่าน
❤️คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
❤️นักศึกษา และทีมสโมสรนักศึกษา ที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
——
🔴ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่: https://bit.ly/3uULgeh

 

บทความก่อนหน้านี้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2566
บทความถัดไปรับสมัครนักศึกษาทุนเพชรอินทนิล รอบที่ 2 (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) จำนวน 30 ทุน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่