กิจกรรม FMS Empowering English

0
74
กลุ่มงานภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรม FMS Empowering English : ปลุก Passion ปั้นภาษา ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ (Exit Exam) เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานภาษาสากล (CEFR)
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับเกียรติจาก คุณคริสปี้ ฟรอยด์ จาก “Crispy Froid เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆ กับคริสปี้ฟรอยด์” Crispy Froid เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ คริสปี้ฟรอยด์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว
บทความก่อนหน้านี้รับสมัครนักศึกษาทุนเพชรอินทนิล รอบที่ 2 (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) จำนวน 30 ทุน
บทความถัดไปกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่