กิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษ พิชิต Exit-Exam

0
32
วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3
กิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษ พิชิต Exit-Exam
———
ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม“การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พิชิต Exit-Exam ” ได้รับเกียรติจาก อ.นาวี รับพร และ อ.ศุภสุดา ผ่องแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รหัส 64 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับการจากอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
บทความก่อนหน้านี้กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัล
บทความถัดไปวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดสร้างสรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่