ลงพื้นที่สำรวจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ณ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

0
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ชุมชนบ้านนาสนวน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

จิตอาสา พัฒนาบริเวณคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรม to be number one

0
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่(ค้าปลีก) ร่วมเป็นจิตอาสา พัฒนาบริเวณคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรม to be number one https://www.facebook.com/fms.srrusurin/posts/1072981469508832  

บริการวิชาการและแนะแนวหลักสูตร ณ ร.ร.แนงมุดวิทยา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

0
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดย คุณพรพรรณ์ วัดไธสง นักวิชาการศึกษา ออกบริการวิชาการและแนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรีร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สุรินทร์ ในกิจกรรม งานopen house ณ ร.ร.แนงมุดวิทยา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ https://www.facebook.com/fms.srrusurin/posts/1079042778902701?pnref=story

งานเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย

0
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNVMdtQFEI2yiil~%3B0Xiz4Ev1wtY0xlKm~%3BLcHZzt~%3BzhAcLTKqurDtD~_GJEKwK2yiekPSI0Jof4DimxECRphK8pg8AeU2WkETYgLGGuMzlg2TYj7iVqUsKgKgHUacNo6AJ~_xEB3rciFW8gGMEFuGgKHhX5ZgMFw~_wCXAqGVcP4KnliRkCfmA8mO41jDyyvcY62mXxTMHUH~%3BAl8WI4XRCqlAtjQ~%3BNy2I0Gk3QkDXW8kSnH3GD8l4f~%3BHzEpkVI0ABc6EdNC~_sGpT2Taz7A2KZjcdWabZOfKG1xieJsjHFfFuUY0UbXZefi51R1sgRWSmmMqcIY2QDGqHYYhOW33EEZPcb0tNDTXqfYZLWdvhJ8zEopWqg1w26x1~_RNe7VE7nmg~%3BIhdXOs32wlBLWG5u45r0AUSgOyZCtZSVrRONGVmK7i5yGly6BnL3JuDaOqG2IUkT1pvpK3VwHkk70ORG2VG7MtB~_a3D~_Odja9EnOrOVxrvw3neB5d8xKMYQ1AMEqqUZQ5C9Bm0~%3B8qWdEJxY1hirQLW9XwrfIXW~%3BVL73WfvpACwjwEhehuQv45kf6Q~-~-.bps.a.1085942914879354.1073742163.100003909676527&type=1&pnref=story ภาพกิจกรรม GOOD BYE SENIOR PARTY : FMS’60 งานเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย We Are SAP!!! We Are FMS. Download รูปภาพ เพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1a1ODumvGmn0SViRnIQXHMqgwA3S_QV4S เครดิตภาพ : นายวรวุฒิ ตรีสูน Worawuth Treesoon -------------------------- งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่

0
วันนี้ (19 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุม 1207 คณะวิทยาการจัดการ

คณะกรรมการกลางการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา

0
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งกลาง อาคาร41 คณะครุศาสตร์   https://www.facebook.com/fms.srrusurin/posts/1088718514601794?pnref=story

ชนะเลิศเชียร์หลีดเดอร์คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ อินทนิลเกมส์ครั้งที่ 44

0
ชนะเลิศเชียร์หลีดเดอร์คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ อินทนิลเกมส์ครั้งที่ 44 https://www.youtube.com/watch?v=Sxb4U6UYCcI&feature=youtu.be การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ“ อินทนิลเกมส์ ” ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 We are SAPP!!! We are FMS. Cr.KC ARTS

ประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการศึกษา

0
อาจารย์พิมภัสสร ชูตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษาออกบู๊ทจัดนิทรรศการด้านการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ปี 2560" ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

ภาพกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
ภาพกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการรับน้องสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกันจัดโครงการรับน้องสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้ได้รู้จักกัน เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน อบอุ่น ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับคำปรึกษาและดูแลการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด จากท่านคณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  ....คลิ๊ก....