ประชุมร่วมกับอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

0
248

(๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมร่วมกับอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อแจ้งข้อราชการและรับทราบแนวทางการบริหารงาน รวมทั้งรับทราบนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๑๒๐๗ คณะวิทยาการจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here