ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561

0
88

(29 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร จันทร์พานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ผู้แทนคณาจารย์ คณะผู้บริหาร และตัวแทนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1207 คณะวิทยาการจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here