ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน

0
261
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน..
———————————
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 44 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย สิงห์มาตย์ เป็นประธานการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.นนทพงษ์ พลพวก คณะกรรมการตรวจประเมิน, อาจารย์ ดร.นุจรี บุญเกต คณะกรรมการและเลขานุการ และคุณธนภัทร พิศเพ็ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการการตรวจประเมินฯ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ
—————————–
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
บทความก่อนหน้านี้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่
บทความถัดไปตลาดนัดอาชีพ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่