SRRU Run & Bike 2023

0
237

💜💚 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นในโครงการ SRRU Run & Bike 2023 เพื่อสร้างเครือข่ายคนรักสุขภาพ โดยนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปสมทบเข้ากองทุนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีการแข่งขัน 2 ชนิดดังนี้

🏃‍♂️เดิน – วิ่ง มี 5 ประเภท ประกอบด้วย
👉 ประเภท ฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon) ระยะทาง 21 กิโลเมตร (cut off 4 ชั่วโมง) แข่งขันจำนวน 5 กลุ่มอายุ ประกอบด้วย
– ประชาชนอายุ 18 – 29 ปี (ชาย/หญิง)
– ประชาชนอายุ 30 – 39 ปี (ชาย/หญิง)
– ประชาชนอายุ 40 – 49 ปี (ชาย/หญิง)
– ประชาชนอายุ 50 – 59 ปี (ชาย/หญิง)
– ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป (ชาย/หญิง)
💵 ค่าสมัครคนละ 800 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566 ค่าสมัครคนละ 750 บาท)

👉 ประเภท มินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (cut off 3 ชั่วโมง) แข่งขันจำนวน 6 กลุ่มอายุ ประกอบด้วย
– ประชาชนอายุไม่เกิน 19 ปี (ชาย/หญิง)
– ประชาชนอายุ 20 – 29 ปี (ชาย/หญิง)
– ประชาชนอายุ 30 – 39 ปี (ชาย/หญิง)
– ประชาชนอายุ 40 – 49 ปี (ชาย/หญิง)
– ประชาชนอายุ 50 – 59 ปี (ชาย/หญิง)
– ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป (ชาย/หญิง)
💵 ค่าสมัครคนละ 550 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566 ค่าสมัครคนละ 500 บาท)

👉 ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร (cut off 2 ชั่วโมง) ประชาชนทั่วไป (ชาย/หญิง) ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
💵 ค่าสมัครคนละ 450 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566 ค่าสมัครคนละ 400 บาท)

👉 ประเภท VIP ประชาชนทั่วไป (ชาย/หญิง) สามารถลงวิ่งในประเภทใดก็ได้
💵 ค่าสมัครคนละ 1,000 บาท

👉 ประเภท นักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำกัดให้ลงวิ่งได้เฉพาะประเภท Fun Run เท่านั้น
💵 ค่าสมัครคนละ 200 บาท

🛑 การตัดสินวิ่งจะใช้ระบบ Chiptime 🛑

🏆🏆 ถ้วยและเงินรางวัล 💵💵
👉 ผู้เข้าเส้นชัยในอันดับที่ 1 – 5 ของการวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน แต่ละกลุ่มอายุ (ชาย/หญิง) จะได้รับถ้วยรางวัล

👉 ผู้เข้าเส้นชัยโอเวอร์ออลของการวิ่งแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัลดังนี้
– ประเภทฮาล์ฟมาราธอน (ชาย/หญิง) อันดับที่ 1 ได้เงินรางวัล 2,500 บาท อันดับที่ 2 ได้เงินรางวัล 2,000 บาท และอันดับที่ 3 ได้เงินรางวัล 1,500 บาท
– ประเภทมินิมาราธอน (ชาย/หญิง) อันดับที่ 1 ได้เงินรางวัล 2,000 บาท อันดับที่ 2 ได้เงินรางวัล 1,500 บาท และอันดับที่ 3 ได้เงินรางวัล 1,000 บาท
– ประเภท Fun Run (ชาย/หญิง) อันดับที่ 1 ได้ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท อันดับที่ 2 ได้ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 800 บาท และอันดับที่ 3 ได้ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
– ประเภทนักศึกษา (ชาย/หญิง) อันดับที่ 1 ได้ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 500 บาท อันดับที่ 2 ได้ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 400 บาท และอันดับที่ 3 ได้ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 300 บาท

🚴‍♂️ จักรยาน มี 2 ประเภท
👉 ประเภท ปั่นเพื่อการท่องเที่ยว ระยะทาง 46 กิโลเมตร (Bike Touring) ประชาชนทั่วไป (ชาย/หญิง)
💵 ค่าสมัครคนละ 500 บาท

👉 ประเภท VIP ประชาชนทั่วไป (ชาย/หญิง)
💵 ค่าสมัครคนละ 1,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้
🟣 สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) หรือที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44)

🟢 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ QR Code ที่แนบมาในแบนเนอร์ หรือที่ https://srru.ac.th/run-and-bike

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 4471 0000 หรือที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โทร. 0 4471 0000 ต่อ 0400, 0 4451 2382

#SRRURunAndBike2023

บทความก่อนหน้านี้ผลงาน สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “ของดีบ้านฉัน” 2566
บทความถัดไปแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2566-2570 (ปรับปรุง พ.ศ.2567)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่