กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัล

0
55
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
———
วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น3 ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม“กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและแนวข้อสอบสมรรถนะดิจิทัล
โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รหัส 64 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ นำความรู้ที่ได้รับการจากอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
บทความก่อนหน้านี้กิจกรรม FMS Empowering English
บทความถัดไปกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษ พิชิต Exit-Exam

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่