หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

0
📣 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2561 📣 ยื่น Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน 📆 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560

ประชุมงานวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ เพื่อหารือในการดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยฯ

0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ เพื่อหารือในการดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยฯ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุม 1304 คณะวิทยาการจัดการ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985160804957566&set=pcb.985162464957400&type=3&theater

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ ๙

0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ ๑ ปี วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ...

ไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ "อภิวาท วันทา บูชาพระคุณครู" จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายพ่อหลวง

0
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายพ่อหลวง" เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์มาร่วมให้คำแนะนำและอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีฯ ดังกล่าว

โครงการรับน้องสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกันจัดโครงการรับน้องสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้ได้รู้จักกัน เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน อบอุ่น ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับคำปรึกษาและดูแลการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด จากท่านคณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  ....คลิ๊ก....

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

0
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ

0
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมสืบสานประเพณี "แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ" เพื่อความเป็นศิริมงคล

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่

0
วันนี้ (19 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุม 1207 คณะวิทยาการจัดการ