สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

0
481

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ เพื่อให้บุคลากร ได้สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำอาจารย์และบุคลากรอาวุโส อันเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบไป

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here