ประชุมพิจารณาบทความวารสารวิจัย

0
122

วันนี้(11 พ.ย.64) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพรรณ พัฒรฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการวารสารคณะฯ เพื่อพิจารณาบทความที่ส่งมาเพื่อดำเนินการตอบรับและตีพิมพ์บทความ ลงในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม 44303 อาคาร 44

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here