คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2564

0
369

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 44303 ชั้น 3 อาคาร 44 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา ตัวแทนสาขาวิชา เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ การแจ้งวันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี2565 ของคณะฯ, รายงานผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564, ปฏิทินการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
บทความถัดไปประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่