อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)

0
353

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565 ) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ
โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยการนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ เพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยมี อาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณโกสินทร์ สนั่นนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศุนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร

บทความก่อนหน้านี้รับสมัครทุนการศึกษา
บทความถัดไปปฏิทินการสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่