โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

0
765

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ร่มไม้ชายน้ำ รีสอร์ท ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ทบทวน และจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย

บทความก่อนหน้านี้ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561
บทความถัดไปปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่