โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านละลม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

0
77

เชิญชมวิดีทัศน์สาขาบริหารธุรกิจ ลงชุมชนร่วมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 😊😊 ขอขอบคุณชาวหมู่บ้านละลม อำเภอปราสาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ผลิตโดย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here