คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่โดยรอบและภายในอาคาร 44 (บันทายศรี)

0
128

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่โดยรอบและภายในอาคาร 44 (บันทายศรี) ทั้ง8 ชั้น

———

ในวันนี้ (2 มีนาคม 2565) โดยในช่วงเช้า คณาจารย์ บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ ร่วมกันเคลียร์พื้นที่บริเวณชั้นล่างและลานโดยรอบอาคาร ช่วงบ่าย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆในคณะ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารทั้ง 8 ชั้น

กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการพื้นที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ รวมถึง เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมของนักศึกษา

 

คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณ บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะ ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here