คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2566-2570 

0
422

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์

************

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2566-2570  ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3  อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรเป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของสังคมปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยระดมความคิดจากบุคลากรคณะวิทยาการทุกท่าน เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ

ชมภาพทั้งหมดที่ : https://bit.ly/3Lu3HJE

 

บทความก่อนหน้านี้คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ การบริการวิชาการ”
บทความถัดไปคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่