คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 “อินทนิลช่อที่ 49”

0
324
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
———-
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบันทายศรี อาคาร 44 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ “อินทนิลช่อที่ 49” รวมทั้ง คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตรได้กล่าวต้อนรับและได้ให้แนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนและการฝึกทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขา
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ รหัส 65 ได้รับทราบกฎระเบียบ ระบบการเรียนการสอนและและแนวทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องนักศึกษา และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here