พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
129
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
———-
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 : ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารคณะ /สำนัก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here