พิธีสมโภชน์องค์กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565

0
168
วันนี้ (2 พ.ย.65) เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ
พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีสมโภชน์องค์กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีกำหนดทอดถวาย ณ วัดบ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ วันที่3 พฤศจิกายน 2565
ในการนี้ คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบปัจจัยกองกฐิน และปัจจัยเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งสิ้น 35,249.25 บาท
—–
ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้💜💚

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here