การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการ ครั้งที่ 2/2565

0
488

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการ ครั้งที่ 2/2565

โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565, การจัดสรรงบประมาณ-รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2565, การแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี คระวิทยาการจัดการ, การแจ้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2565 และจำนวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ประจำปี 2566 เป็นต้น

โอกาสนี้ คณะและสาขาวิชา ทั้ง 8 สาขา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉลอง  สุขทอง  เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”และแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ท่าน

ชมภาพทั้งหมดที่ : https://shorturl.asia/yq5Pw


บทความก่อนหน้านี้งานกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปี 2565 ณ วัดมะเมียง
บทความถัดไปกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่