หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน Vanda Institute of Accounting แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

0
684

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ฉลอง  สุขทอง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน Vanda Institute of Accounting แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เข้าศึกษาดูงานและดำเนินกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกันเรื่องการจัดทำหลักสูตรร่วม (Sandwich Program) ระหว่าง Vanda Institute of Accounting กับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยการวางแผนการทำวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ทั้ง ๒ สถาบัน และการทัศนศึกษาระหว่างสถาบันโดยมีกำหนดการเดินทางมาทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บทความก่อนหน้านี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS และ TFRS for NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญทางธุรกิจในปัจจุบัน”
บทความถัดไปแบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่