พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ ๙

0
267

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ ๑ ปี วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดสดับปกรณ์ และการขับเสภาสดุดีจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985708391569474&set=ms.c.eJxF0NkNBDEIA9COVkA4TP~_NreKQzOcTxmSmESWw9haD1q~%3Bp1RrZXj62Y3yGrdSQsYPzjLsP9gle3~%3BH0t~%3BnOL~%3BRYOK9Vz~_wTv8a~_J6XT107j3utgXvHMvjh5FfPtNBurwVZ01ti5b4mxJPMuN1~_cd74~_et6~%3B8~%3BweuX2GM493j33Lbz54v65bmLd1rKK0znur9~%3B9U~_LwPq~%3Ba~_uv0Bokdb2Q~-~-.bps.a.985708274902819.1073742082.100003909676527&type=3&theater

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here