สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายบัญชี TAX JUNIOR นักบัญชีพันธุ์ใหม่

0
502
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายบัญชี TAX JUNIOR นักบัญชีพันธุ์ใหม่ เพื่อการเตรียมความพร้อมก้าวสู่นักบัญชีภาษีอากร” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบันทายศรี 4๔๔๓๐๗ ชั้น ๓ อาคาร ๔๔ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรให้กับนักศึกษาที่กำลังฝึกงานตามหลักสูตรเข้าสู่วิชาชีพ ตรียมความพร้อมด้านทักษะการปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากรและส่งเสริมการเรียนรู้ในทางปฏิบัติด้านบัญชีและภาษีอากรจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์พร้อมกรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็น อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี และบุคคลภายนอกที่สนใจ จำนวน ๑๕๐ คน
และการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมาคม
บทความก่อนหน้านี้“คนดี ศรีราชภัฏสุรินทร์” ประจำปี 2564
บทความถัดไปประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่